Polak Europejczyk

 

Polak Europejczyk: Zmiana świadomości ludzi oraz ich nawyków jest bardzo długim i skomplikowanym procesem społecznym. W obecnej Europie musimy zmienić nasze zachowanie na tyle żeby rozumieć inne kultury i narody. Żeby tego dokonać pracujemy  w Naszych Szkołach nad zrozumieniem sytuacji zachodzących bezpośrednio między ludźmi, podczas zwykłych, codziennych spotkań.Poniższe publikacje naświetlają różne społeczne problemy, z którymi spotyka się każdy z nas. 

 

* Uczenie nowej obywatelskości, zmiana nawyków i emocji w celu przyjaznej komunikacji międzyludzkiej oraz interkulturowej.

* Praktyczne stosowanie nowej wiedzy poprzez szeroką działalność w Europie, nowe kontakty i wyjazdy

* Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego.

* Zmiana jako cecha rozwoju społecznego na przykładzie próby wyboru szkoły.

* Obywatelskość i Europejskość w naszych szkołach.

* Jak poznajemy i obserwujemy świat.

* Jak kontrolować emocje

* Zmiana perspektywy patrzenia - czy to jest trudne.

* Co to znaczy wziąć odpowiedzialność za własne działanie.