Obywatelskość i Europejskość w Naszych Szkołach

Działalność Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej oparta jest na kształceniu i wychowaniu dla obywatelskości i europejskości. Realizacja tego celu następuje poprzez:

-  wprowadzenie dodatkowych godzin i zajęć z wiedzy o społeczeństwie,  historii i edukacji   europejskiej na każdym etapie nauczania,

      - aktywny udział w projektach EU,

      - szeroką edukację europejską w mieście i regionie,

Zrealizowane i realizowane projekty

W 2012 roku zangażowaliśmy się jako oraganizator w realizację międzynarodowego projektu "Matkować Wodzie".

W 2009 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu Comenius LLP pod tytułem „Aktywna społeczna oraz interkulturowa tolerancja wobec migracji ludności w europie” w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Turcji i Hiszpanii;

• 2006-2008 zrealizowaliśmy projekt Comenius 3 z przedstawicielami 23 państw EcoMedia Europe Net pt „ Europe - in relation to varioues communication Technologies and New media” – nowe media w edukacji.

• 2007 – zrealizowaliśmy roczny projekt towarzyszący w ramach Accompanying Measures Pt. „ Improvment of national SchoolNets In Europe” o szkolnych sieciach internetowych. Eurypides.

• 2004 – 2005 zorganizowaliśmy Europejskie wizyty przygotowawcze dla 7 grup projektowych tj. Szkół z Dąbrowy Górniczej i okolic pt:

            -  „Przekaz kulturowy i narodowy poprzez tradycyjne instrumenty muzyczne” dla Gimnazjum Nr 1

            -  „Międzynarodowe przedstawienie szkolne” przygotowany dla Młodzieżowego    Ośrodka Pracy Twórczej

            -  „The Revival of Form Viva” dla Technicznych Zakładów Naukowych

         -  „Przygotowanie do życia zawodowego w zjednoczonej Europie” dla   Zespołu Szkół Sportowych

                  -  „Aktywna tolerancja w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim” dla  Zespołu Szkół Budowlanych

            -  „Tożsamość europejska młodzieży” dla Liceum Ogólnokształcącego Nr 1

         - „Taniec i obyczaj łączy narody” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Siewierzu

 

 Pięć projektów zostało zaakceptowanych przez Agencję Narodową i zostało zrealizowanych przez szkoły.

 

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów unijnych. Z inicjatywy Szkoły odbyły się następujące wyjazdy i spotkania uczniów , nauczycieli ze szkół publicznych w mieście i regionie:

   -  2003.10.10-14 Włochy - Sycylia/Capo d Orlando

   -  2004.02 Spotkanie projektowe Austria – Wolfsberg

   -  2004.04 Spotkanie z nowymi Partnerami Słowacja – Cadca

   -  2004.06 Spotkanie Projektowe Norwegia – Oslo/Sarpsborg

   -  2004.07.31-08.09 Międzynarodowy obóz młodzieżowy St.Andrae/Austria

   -  2004.10.02-09 Wielkie spotkanie z całej Europy w Dabrowie Górniczej

   -  2005.01.17-22 Zimowisko w Wolfsbergu

   -  2005.02 Spotkanie organizacyjne Comenius 3/Austria

   -  2005.06.03-05 Spotkanie przygotowawcze projektu Comenius 3 /Polska

   -  2005.10 Konferencja Pedagogów Austria/ Wolfsberg

   -  2005.11.17-20 Spotkanie projektowe Włochy/Fermo

   -  2006.01 Zimowisko w Sattendorfie/ Austria

   -  2006.03.06 Spotkanie komitetu projektu E-co-media Commenius 3 Polska

   -  2006.06.25 Zamknięcie roku projektu Comenius 1 w Gimnazjum Nr 1

   -  2007.04 Spotkanie EcoMedia w Irlandii/Drogheda

   -  2007.10.12  II Międzynarodowa Konferencja Tematyczna w Katowicach

   -  2008.06  III Międzynarodowa Konferencja Tematyczna Łotwa/Ruga

   -  2009.05 Spotkanie młodzieży „Schwerin Intel” / Niemcy

   -  2009.10.26-30 Spotkanie nowego projektu Comenius 1 Niemcy/Bremę

   -  2010.05.09-14 V Międzynarodowa Konferencja Tematyczna –Grecja

   -  2011.04 - Międzynarodowe spotkanie projektowe Turcja

   -  2012.05 -Międzynarodowe spotkanie  w Portugalii / Sintra

   -  2012.10 -Międzynarodowe spotkanie  w Polsce / Dąbrowa Górnicza w ramach projektu "Mothering to Wather"

 

Byliśmy współorganizatorem 5 Konferencji Tematycznej  EcoMedia EuropeNet Grecja/Kazamata na temat Pt.”ICT and Lifelong learning In all types of Edukation: Does his promowe Cultureal Diversity?”

• Szkoła zorganizowała we współpracy z Marszałkiem woj.śląskiego II Konferencję Tematyczną w Katowicach, z udziałem 23 państw i 100 ich przedstawicieli, w ramach akcji Comenius 3 oraz Seminarium Kontaktowe podczas którego przygotowano dla 6 grup międzynarodowych 6 nowych projektów pt: Geography of the school, the use of the ICT;  Look for the new profession; ICT in education; Berufsorientation-ein Kleines Buero;  Spirit of the past opens the doors to modern Europe;  Past time, past civilisation

• Społeczność Szkolna ułożyła pieśń w języku angielskim i niemieckim dla celów projektowych, która została oficjalnie uznana za pieśń Comenius LLP. Tekst i melodia dostępne na stronie www.sklodowska.iq.pl

• Szkoły Fundacji są członkiem Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Szkolnictwa Niepublicznego pod nazwą EUROPEAN COUNCIL OF NATIONAL  ASSOCIATION  OF  INDEPENDENT  SCHOOLS “ECNAIS” z siedzibą w Kopenhadze w Danii. Stowarzyszenie to powstało w 1988r i zrzesza 28 państw europejskich, 24000 szkół i 54,4 mln uczniów jest uznane przez Council of Europe i the European Union Commission. Fundacja bierze udział w międzynarodowych spotkaniach i wszelkich pracach tej grupy.

 

 

• Uczniowie Naszej Szkoły posiadają już duże podstawy wiedzy o strukturach i finansach UE. Credo Naszej szkoły zawiera się w słowach Dante Aligheri „Powiedz więc, co byłoby gorsze dla człowieka na ziemi, niż nie być obywatelem?”, wobec czego motywacją naszą jest realizacja założeń obywatelskości w programie kształcenia i wychowania, co stosujemy na lekcjach kształtując sylwetkę ucznia, który:

  -  rozumie i zna prawo w zakresie, którego dotyczy

  -  zna priorytety i struktury unijne

  -  rozumie związek prawa europejskiego z prawem polskim

  odróżnia własną autonomię od zależności przepisów prawa

  -  zna granice demokratyzacji życia szkolnego i publicznego

  -  przystaje do świata zewnętrznego i jego zależności

  -  zna swoją rolę i miejsce w szkole i społeczeństwie

• Dla propagowania idei unijnych i zbliżenia naszego miasta do standardów Unii Europejskiej zainicjowaliśmy powstanie Związku Szkól Zrzeszonych tj. wszystkich chętnych do aktywnej współpracy w projektach unijnych. Sens naszej działalności polega na organizowaniu systemu współpracy w mieście i regionie wykorzystując programy SocratesComenius a obecnie Comenius LLP poprzez włączenie szkół do aktywnej pracy nad Projektami:

a)      przygotowanie wniosku – podział zadań

b)      przygotowanie imprez towarzyszących

c)      zorganizowanie wykonania produktu projektu i wzajemna pomoc przy tym

d)     wspólne rozpowszechnianie idei i końcowych rezultatów projektu.

• Fundacja jako Organ prowadzący Szkołę stawia sobie priorytetowe zadanie włączenie szkół i instytucji miasta i regionu do europejskich programów edukacyjnych z następujących powodów:

   -  niskiego poziomu zaangażowania społeczeństwa lokalnego w europejskie działania instytucji polskich. Wynikają one z niedostatecznej wiedzy na temat

      rozwoju europejskiej edukacji, małej znajomości języków obcych przez nauczycieli i dyrektorów i stąd powstający opór przed rozpoczęciem działalności międzynarodowej, który należy przełamać

  -  trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu spowodowanej dużym bezrobociem napływowej ludności wiejskiej i robotniczej, pracującej dawniej w hutach i kopalniach, które zostały zamknięte

  -  występujących dużych różnic wykształcenia i statusu materialnego grup społecznych zamieszkujących tereny przyległe i należące do miasta  i związanych z tym problemów przestępczości, wykluczenia, nietolerancji najbardziej widocznych w szkołach .

Żeby tej sytuacji zaradzić i podnieść poziom rozumienia funkcjonowania Unii Europejskiej  organizuje się wspólne systemowe działania oraz je koordynuje. Przeprowadza się  liczne bezpłatne szkolenia w zakresie sporządzania wniosków projektowych, finansowania projektów oraz priorytetów unijnych dla dyrektorów i nauczycieli języków obcych oraz innych chętnych. Dyrektor szkoły na mocy porozumienia zawartego w dniu 05.04.2004r z Gminą Dąbrowa Górnicza został koordynatorem projektów unijnych w mieście i może występować w imieniu Gminy w sprawach projektów EU.

Propagowanie idei europejskiej i zbliżenia międzynarodowego wpisane jest w Statucie Szkoły jako podstawowe założenia dydaktyczne, metodyczne i wychowawcze. Na stronie Szkoły internetowej www,sklodowska.iq.pl  jest umieszczony link Pt. „Polak Europejczyk”, w którym umieszczamy artykuły związane z porównaniem naszych cech, obyczajów, zdarzeń z europejskimi.

• W ramach „Dnia Funduszy” w szkole przeprowadza się w formie projektów uczniowskich zajęcia teoretyczne i praktyczne przybliżające tematykę finansową UE.

• Kolejnym elementem realizacji „Dnia Funduszy” gry zespołowe, planszowe i komputerowe „Złap fundusze”, „Zafunduj sobie przyszłość” oraz „Cashflow”.              

W ramach gier zręcznościowych zorganizujemy „żywe szachy” co oznacza , żę uczniowie rozgrywają partię z zaprzyjaźnioną szkołą, ćwiczą zdolność logicznego myślenia. Następna gra to podchody co oznacza, że kolejnymi etapami będą zagadki logiczne dotyczące UE.

Kolejnym etapem jest drużynowe współzawodnictwo przy profesjonalnym stole bilardowym z utworzonych „międzynarodowych” czyli z różnych szkół, zespołów oraz zespołowa rywalizacja z zaprzyjaźnionymi reprezentacjami szkół z terenu Gminy w grze Monopol – innowacją jest kupowanie budynków stolic państw UE oraz umiejętne inwestowanie zarobionych pieniędzy. Gra Cashflou 101 i 202 ma na celu nauczenie graczy koncepcji inwestowania i zarabiania pieniędzy.

• Dodatkowo w ramach „Dnia Funduszy” odbywa się wystawa prac plastycznych uczniów w formie plakatu zachęcająca do działalności unijnej. Z całej imprezy zostanie sporządzona dokumentacja elektroniczna i umieszczona na naszej stronie.