Współpraca międzynarodowa w ramach edukacyjnych programów unijnych

Nasza szkoła koordynuje różne międzynarodowe, edukacyjne projekty w ramach programów Unii Europejskiej
Prowadzimy aktywną współpracę ze szkołami z Austrii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Włoch, Węgier, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Danii i Ukrainy.

Wielka działalność naszych szkół prywatnych w programach unijnych


Fotokronika spotkań

 2003.10.10-14 Włochy - Sycylia / Capo d'Orlando
2004.02 Spotkanie projektowe Austria - Wolfsberg
2004.04 Spotkanie z nowymi Partnerami Słowacja - Cadca
2004.06 Spotkanie Projektowe Norwegia - Oslo / Sarpsborg
2004.06 Prezentacja Dąbrowy Górniczej przedstawiona na spotkaniu w Norwegii
2004.07.31-08.09 Międzynarodowy obóz młodzieżowy St. Andrae - Austria
2004.10.02-09 Wielkie spotkanie Partnerów z całej Europy w Dąbrowie Górniczej
2004.10.02-09 Wielkie spotkanie Comeniusa w Dąbrowie Górniczej - Galeria
2005.01.17-22 Zimowisko w Wolfsbergu
2005.02 Spotkanie organizacyjne Comenius 3 Austria
2005.06.03-05 Spotkanie przygotowawcze projektu Comenius 3 Polska
2005.10 Konferencja Pedagogów Austria - Wolfsberg
2005.11.17-20 Spotkanie projektowe Włochy - Fermo
2006.01 - Zimowisko w Sattendorfie Austria
• 2006-03-06 Spotkanie komitetu projektu E-co-media Comenius 3 Polska
2006.06.25 Zamknięcie roku projektu Comenius 1 w Gimnazjum nr 1
2007.04 Spotkanie EcoMedia w Irlandii Drogheda
2007.10.12 II Międzynarodowa Konferencja Tematyczna w Katowicach
 
Wszystko zaczęło się po powrocie z Sycylii pani Aleksandry Malec Dyrektora Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Fundacji "Serce Szkole" w Dąbrowie Górniczej gdzie przebywała na spotkaniu przygotowawczym do nowych projektów Comenius 1 oraz w Austrii w ramach programu Comenius 3
Przedstawiony przez polską delegację projekt został przyjęty z dużym zainteresowaniem i uznaniem w wyniku czego polska szkoła dostała propozycję wzięcia udziału w nowych unijnych przedsięwzięciach. W niedługim czasie posypały się nowe propozycje ze strony zachodnich partnerów, których nie można było odrzucić a Szkoła Prywatna nie była w stanie wykorzystać ich i obsłużyć samodzielnie. Wówczas zrodził się pomysł podjęcia współpracy z Gminą Dąbrowa Górnicza oraz prowadzonymi przez nią szkołami publicznymi.
W wyniku długich spotkań i żmudnych negocjacji wypracowano formułę obustronnego porozumienia pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a Fundacją "Serce Szkole" polegającą na wzajemnym popieraniu się i akceptowaniu się szkół z terenu miasta Dąbrowa Górnicza związanych z procedurami dotyczącymi przystąpienia i uczestnictwa w programie Socrates - Comenius, na wzajemnym udzielaniu niezbędnych informacji o zasadach funkcjonowania programu, utworzeniu projektu dla szkół prowadzonych przez Gminę oraz tworzeniu przychylnej atmosfery przy powstawaniu, realizacji, ewaluacji i rozpowszechnianiu projektów edukacyjnych. Pani dyrektor Aleksandra Malec została uprawniona do reprezentowania Gminy w rozmowach z partnerami zagranicznymi w ramach programu Socrates Comenuius.
Z entuzjazmem przystąpili do współpracy dyrektorzy dąbrowskich placówek oświatowych tworząc zrzeszenie szkół aktywnych w programach unijnych Jolanta Barwińska dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Jan Borowski dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych, Jacek Fuchs dyrektor Gimnazjum Nr 1, Lidia Makuła dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Iwona Wilk dyrektor Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej, Zofia Żurek dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1.
Idea edukacyjnych programów unijnych zagościła w naszym mieście na dobre.