Dyrekcja Szkoły:

Dyrekcja-galeria

Dyrekcja na wesoło...

 

dyrektor  do spraw administracyjno - informatycznych: mgr inż. Rafał Ratuszniak

dyrektor Szkoły: dr Aleksandra Malec

dyrektor do spraw nauczania i egzaminów zewnętrznych: mgr Beata Kozaczka

dyrektor do spraw promocji i rozwoju Szkoły: mgr Karol Kasza

 

 

Nauczyciel jest świadomy swojej roli w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym i zna wagę dobrego komunikowania się z uczniem

  • porządkuje i systematyzuje wiedzę ucznia
  • wspiera samodzielne rozwiązania problemów
  • selekcjonuje nadmiar dostępnej wiedzy
  • zna edukacyjne priorytety narodowe i unijne
  • posługuje się nowoczesnym słownictwem
  • zna techniki IT i stosuje je w dydaktyce
  • wykorzystuje edukacyjne bazy danych
  • zapoznaje się systematycznie z edukacyjnymi raportami państwowymi i unijnymi
  • zna kluczowe kompetencje i uczy dobrego komunikowania się

 

  

Żeby nabrać dystansu i widzieć szkołę inaczej zachęcamy do spojrzenia z perspektywy nowych zadań i celu jakiemu ma służyć, a nie tkwić w skostniałych strukturach.
 
Nie wpajamy martwej wiedzy, ale dajemy pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy.
 
 

 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

dr Malec Aleksandra

- socjologia

dr Marcinkowska - Malara Małgorzata

- j. polski

dr Dąbrowski Szymon

- j. polski, j.angielski

mgr Walczak Monika

- j.polski

mgr Kasza Karol

- historia, WOS, europeistyka

mgr Florek - Chochołowicz

- j. polski

Nauczyciele języków obcych:

dr Aleksandra Malec

- j. niemiecki, j. angielski

mgr Jowita Warmuz

- j. angielski

mgr Kamila Kasprzyk

- j. angielski

mgr Barbara Wojdała

- j.angielski

mgr Ewa Bogdal

- j. niemiecki
 

mgr Alicja Hoppe

- j. niemiecki

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

dr inż. Wojciech Bąkowski

- chemia

mgr inż. Rafał Ratuszniak

- informatyka, sport

mgr inż. Jopek Dariusz

- informatyka

mgr Beata Kozaczka

- matematyka, edukacja dla bezp.

mgr Małgorzata Soska

- biologia, przyroda

mgr Sylwia Brzozowska

- wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Agnieszka Walisko

- fizyka, matematyka

mgr Maria Nowak

-  fizyka, matematyka

mgr Barbra Janc

- wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Kotarski

- wychowanie fizyczne

mgr Grzegorz Szpicki

- wychowanie fizyczne

mgr Ewa Maciążek

- geografia, biologia, przyroda

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:

mgr Jabłońska Aleksandra

- muzyka, emisja głosu, zajęcia artystyczne

mgr Michał Marzec

- plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Julia Niedzielska

- muzyka, zajęcia artystyczne

Nauczanie zintegrowane:

mgr Justyna Konwa

- pedagog szkolny, socjolog, nauczanie zintegrowane

mgr Anna Kula

- nauczanie zintegrowane, informatyka

mgr Aleksandra Jabłońska

- psycholog