Radość płynąca z nauki wynika z dobrego porozumiewania się, gotowości do zmian i szukania rozwiązań                

Każdy uczeń cieszy się jeżeli umie coraz więcej. Radość dają mu również pozytywne zmiany, które widzi we własnym zachowaniu. Nauczyciele wysyłają pozytywną  energię i wspierają w nauce. Uczniowie chcą tego.
 
Nasze Szkoły dają od 25 lat radość uczniom. Rozwijają ich i uczą myśleć Uczniowie cieszą się również gdy znajdą takie rozwiązanie konfliktów, które daje korzyści obu stronom. Taka strategia nazywana jest w naszej Szkole   wygrana - wygrana , co oznacza , że obie strony rozstają się w poczuciu wzajemnego zysku.
 

Motto  naukowe Szkoły to "radość płynąca z nauki" czyli harmonia wiedzy i umiejętności. Uczeń jest zadowolony jeżeli umie powtórzyć wiedzę z lekcji a w dodatku jeżeli ją dobrze zrozumiał.W naszej Szkole uczymy na lekcji i ćwiczymy umiejętności, dlatego
 • każdy uczeń podnosi swój poziom i  widzi efekty pracy
 • nowocześnie uczy się i osiąga wysokie wyniki
 • uczy się przedmiotów według specjalnego modelu lekcji
 • solidnie utrwala materiał i super zdaje egzaminy
 • rozszerza język angielski, język niemiecki 
 • korzysta z pracowni komputerowej 
 • przebywa z kadrą dającą przyjaźń, pomoc, kompetencję
 • wyjeżdża w celach naukowych  i  rekreacyjnych 
 • uzyskuje stypendia naukowe i socjalne
 • rozwija wszechstronne zainteresowania
 • przebywa w świetlicy, odrabia lekcje, korzysta z pomocy
 • bierze udział w konkursach i olimpiadach, studiach za granicą
 • buduje więzi społeczne, przyjaźnie i dobre relacje z rówieśnikami
 • ma do dyspozycji obiekty szkolne, sportowe i piękne tereny rekreacyjne, na których przebywa w czasie przerw
 • bierze aktywny udział w programach Unii Europejskiej

 

Podstawowe umiejętności ucznia to

 • znajomość prawa w zakresie dotyczącym ucznia
 • posiadanie świadomości praw publicznych i obowiązków obywatela
 • umiejętność dobrego porozumiewania się  z rówieśnikami
 • znajomość własnej roli w społeczności szkolnej
 • umiejętność oceny osiąganych wyników
 • umiejętność dobrego komunikowania się z kolegami
 • umiejętność oceny własnej niezależności a zależności od innych
 • gotowość do zmian i podejmowania ryzyka
 • znajomość własnych słabych i mocnych stron
 • znajomość granice demokratyzacji życia szkolnego
 • przystawanie do świata zewnętrznego
 • związanie ze środowiskiem szkolnym i  lokalnym
 • rozpoznawanie własnych emocji i panowanie nad nimi
 • posiadanie wiedzy z zakresu tradycji szkolnictwa niepublicznego

tel. 032-260-35-00