Nasza Szkoła kształtuje sylwetkę ucznia, który:

 • rozumie i zna prawo w zakresie, który go dotyczy
 • posiada świadomość praw publicznych,
 • zna obowiązki ucznia i obywatela,
 • zna swoją rolę i miejsce w szkole i społeczeństwie,
 • umie dokonać oceny osiąganych wyników,
 • analizuje krytyczne uwagi innych o sobie,
 • umie odróżnić własną autonomię od zależności przepisów prawa,
 • jest gotowy do zmian i akceptacji innych poglądów,
 • zna własne mocne i słabe strony,
 • zna granice demokratyzacji życia szkolnego,
 • przystaje do świata zewnętrznego i zna jego zależności,
 • rozpoznaje własne emocje i panuje nad nimi,
 • czuje się związany ze szkołą i środowiskiem lokalnym,
 • posiada wiedzę z zakresu tradycji szkolnictwa prywatnego.

 

Nasze credo wychowawcze zawiera się w słowach Dante Aligheri
"Powiedz więc, co byłoby gorsze dla człowieka na ziemi, niż nie być obywatelem?".