Podstawowe informacje o Szkole Podstawowej

 

1. Nasza Szkoła Podstawowa ma już 32 letnią tradycję i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

2. Świadectwa i zaświadczenia wydawane przez szkołę uznaje się za równorzędne świadectwom odpowiedniej szkoły publicznej.

3. Motto naukowe "radość płynąca z nauki" czyli harmonia wiedzy,umiejętności i emocji  

4. Motto wychowawcze "być obywatelem" czyli jak zachowywać się godnie

5. Szkoła mieści się we własnych obiektach tworząc piękny, ogrodzony campus szkolny

6. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo, nowoczesność i skuteczność nauczania oraz sukces każdemu uczniowi według jego możliwości

7. Bezpłatna 20 osobowa klasa "Małych Artystów" realizująca nie tylko program szkoły podstawowej ale odkrywająca ukryte talenty tkwiące w każdym dziecku

8. Uczeń Naszej Szkoły Podstawowej:

* podnosi swój poziom, widzi efekty własnej pracy i osiąga wysokie wyniki

* uczestniczy w nowoczesnym systemie nauczania

* jest gotowy do zmian

* solidnie utrwala wiedzę i  zdaje egzamin po klasie szóste

* poszerza znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego

* korzysta z internetu w pracowniach i bibliotece

* ma opiekę nauczycieli dających przyjaźń, pomoc

* uczestniczy w wyjazdach naukowych, sportowych i rekreacyjnych

* może otrzymać stypendium naukowe i socjalne

* rozwija wszechstronne zainteresowania na dodatkowych zajęciach

* otrzymuje pomoc w odrabianiu lekcji i douczaniu

* bierze udział w konkursach i olimpiadach

* zawiera przyjaźnie, buduje więzi społeczne i dobre relacje z kolegami

* jest bezpieczny w obiektach szkolnych, sportowych , rekreacyjnych

* bierze aktywny udział w programach Unii Europejskiej