Jak przeprowadzamy lekcje

Nauczyciele uczą według specjalnie ułożonego modelu, który polega na tym, że uczeń pracuje i myśli samodzielnie, zdobywając umiejętności głównie na lekcji pod kierunkiem nauczyciela , który wyćwiczy i utrwali trudne zagadnienia i przygotuje ucznia do zmian. Jest to lekcja dynamiczna, podczas której mówią i pracują uczniowie. Nauczyciel kieruje tymi działaniami i koryguje nieprawidłowości. W ten sposób uczeń uczy się systematycznie małymi krokami co w końcowym efekcie daje dużą wiedzę. O skuteczności tego systemu świadczą  wyniki egzaminów zewnętrznych.

 

Model lekcji

I. Część wstępna

- uporządkowanie klasy i przywołanie atmosfery nauki

- utrwalanie trudnych zagadnień przedmiotowych

- sprawdzenie umiejętności z ostatniej lekcji

 

II. Część zasadnicza:

- rozeznanie poprzez pytania co uczniowie wiedzą na planowany przez nas temat, który następnie w pełni wprowadzamy, ćwiczymy, sprawdzamy

- krótkie wprowadzenie nowych zagadnień przez nauczyciela, wykazanie związku z innymi partiami programu i rzeczywistością

- wyćwiczenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności

- sprawdzenie skuteczności przeprowadzonej lekcji czyli co uczniowie umieją po naszej lekcji

 

III. Część kończąca

- ułożenie zdania podsumowującego

- podanie źródeł i wykazanie ich dostępności

- uporządkowanie klasy