Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

32 260-35-00
prywatna@sklodowska.iq.pl
Kontakt Comenius  - projekt  na lata 2009 - 2011     

W tym roku rozpoczynamy realizację Międzynarodowego Projektu Unijnego Comenius1 pod tytułem "Aktywna społeczna oraz interkulturowa tolerancja wobec migracji ludności w Europie" . Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną ekspertów Komisji Europejskiej i pełne dofinansowanie ze środków unijnych na jego realizację.W ramach projektu uczniowie i nauczyciele biorą udział w pracach nad problemem różnorodności kulturowej obok siebie żyjących ludzi. Zjawisko to pojawiło się wraz z wejściem Polski do Unii i wyjazdami ludności do wszystkich krajów Europy w celach zarobkowych. W naszym regionie zaobserwowano przyjazd przedstawicieli z wielu krajów takich jak Rumunia , Kraje Arabskie , Kraje Byłej Jugosławii , Irlandia , Włochy i inne. Zbadanie tej sytuacji należy właśnie do zadań Projektu. Uczniowie badają jaka jest skala tego zjawiska, jak układają się wzajemne stosunki tych ludzi z Polakami i jak uzupełniają się wzajemnie ich przyzwyczajenia kulturowe. Uczniowie i nauczyciele z naszej Szkoły wyjeżdżają na spotkania do naszych Partnerów z Projektu to jest do Hiszpanii , Niemiec, Turcji  . Projekt trwa dwa lata i jest  dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.Informacje o pracach , wyjazdach i efektach Projektu są umieszczane systematycznie w poszczególnych linkach.

Comenius - projekt na lata 2012- 2014

W 2012 roku  rozpoczęliśmy nowy Projekt Comenius Uczenie się przez całe życie pt."Matkować wodzie " z Austrią, Holandią, Włochami i Turcją. W pażdzierniku 2012 odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w Polsce w naszej Szkole, podczas którego poznaliśmy się wzajemnie oraz intensywnie pracowali nad  projektem.Copyright © 2022 Copyright Skłodowska Rights Reserved.