Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

32 260-35-00
prywatna@sklodowska.iq.pl
KontaktCele i zadania Szkoły

  • Celem naszego działania jest wykształcenie i wychowanie ucznia, kompetentnego naukowo, silnego emocjonalnie , pewnie zdającego egzaminy, ekologicznie i unijnie zaangażowanego, lubiącego ludzi, szanującego swoich kolegów i nawiązującego z nimi dobre relacje.Jednocześnie dbamy o to aby uczeń nie stracił własnych , niepowtarzalnych, indywidualnych cech i predyspozycji.
  • Zadaniem szkoły jest:

1.    zharmonizować emocje ucznia

2.    nauczyć dobrego komunikowania się z innymi

3.    podnieść na wyższy poziom naukowy;

4.    wychować na obywatela

  • Opieramy nasz system szkolny na gruntownej wiedzy kadry nauczycielskiej z pedagogiki , socjologii , aktualnych wynikach badań , europejskich baz danych, edukacyjnych raportach krajowych i unijnych, na podstawie których ciągle ulepszamy i poprawiamy system żeby praktycznie służył uczniowi.
  • Wprowadzamy ucznia w świat samodzielnego decydowania, z którym zetknie się w dorosłym życiu zawodowym, uczymy sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji oraz stosowania w praktyce nauczonych w szkole umiejętności.
  • Tworzymy w murach szkoły uproszczoną wersję społeczności obywatelskiej połączonej zawartą umową , która zobowiązuje nas do stosowania zasad praworządności, nauczania w wolności, budowania wzajemnego zaufania i lojalności, gotowości do współpracy, negocjacji i osiągania wspólnego rozwiązania.
  • Nauczamy postaw wielokierunkowego myślenia i naukę nowych obywatelskich umiejętności stosując je praktycznie w szkole poprzez samorząd szkolny i inne demokratycznie wybrane organa przedstawicielskie na wzór świata dorosłego istniejącego poza murami szkolnymi.
  • Wprowadzamy nauczanie interkulturowe wynikające z naturalnego procesu migracji ludności i powstałej z tego nowej sytuacji szkolnej, w której spotykają się uczniowie z różnych krajów o innej kulturze i przyzwyczajeniach co rodzi naturalne konflikty i nieporozumienia, którym zapobiegamy.
  • Wpajamy zasady dużej dyscypliny ponieważ tylko człowiek zdyscyplinowany jest naprawdę wolny, samodzielny, opanowany, przekazujący pozytywną energię swoim kolegom, budujący  koleżeńskie i przyjacielskie więzi żeby wspólnie dobrze czuć się w szkole i chętnie do niej chodzić.Copyright © 2022 Copyright Skłodowska Rights Reserved.