Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

32 260-35-00
prywatna@sklodowska.iq.pl
KontaktZasady rekrutacji do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

Proces rekrutacji   

        1. Oceny z czterech przedmiotów wymienionych na świadectwie są przeliczone na punkty według skali:

celujący - 100
bardzo dobry - 85
dobry - 70
dostateczny - 55
dopuszczający - 40

2. Wybiera się tę część egzaminu, którą kandydat zdał  najlepiej:                                                                                                        

a) część humanistyczna oraz język obcy

b) część matematyczno - przyrodnicza oraz język obcy

 

Obliczanie wyników

  1. Kryterium I to średnia arytmetyczna punktów z przedmiotów.
  2. Kryterium II to wyniki egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej oraz języka obcego lub z części matematyczno-przyrodniczej oraz języka obcego.
  3. Średnia arytmetyczna kryterium I i II decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły - tzn. osiągnięcie 50 punktów.
  4. Przydział do klas z  kierunkiem geograficzno- turystycznym, matematyczno-ekonomicznym, socjologiczno-prawnym odbywa się na podstawie zainteresowań kandydata oraz jego zaangażowania i umiejętności z przedmiotów należących do danego kierunku  a do klasy artystyczno- humanistycznej na podstawie posiadanego talentu artystycznego z różnych dziedzin np. dobry głos, zdolności taneczne, malarskie, fotograficzne, rzeźbiarskie lub gra na instrumencie  itp.
  5. Niezależnie od wyników rekrutacji o przyjęciu do Szkoły decyduje indywidualne podejście do każdego ucznia.Copyright © 2022 Copyright Skłodowska Rights Reserved.