Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

32 260-35-00
prywatna@sklodowska.iq.pl
KontaktCele i zadania Szkoły

 • Celem naszego działania jest wykształcenie i wychowanie ucznia, kompetentnego naukowo, silnego emocjonalnie , pewnie zdającego egzaminy, ekologicznie i unijnie zaangażowanego, lubiącego ludzi, szanującego swoich kolegów i nawiązującego z nimi dobre relacje. Jednocześnie dbamy o to aby uczeń nie stracił własnych , niepowtarzalnych, indywidualnych cech i predyspozycji oraz był gotowy do zmian.

 

 

 • Zadaniem szkoły jest:
 • 1.    zharmonizować emocje ucznia

  2.    nauczyć dobrego komunikowania się z innymi

  3.    podnieść na wyższy poziom naukowy;

  4.    wychować na obywatela

 • Opieramy nasz system szkolny na gruntownej wiedzy kadry nauczycielskiej z pedagogiki , socjologii , aktualnych wynikach badań , europejskich baz danych, edukacyjnych raportach krajowych i unijnych, na podstawie których ciągle ulepszamy i poprawiamy system żeby praktycznie służył uczniowi.
 • Wprowadzamy ucznia w świat samodzielnego decydowania, z którym zetknie się w dorosłym życiu zawodowym, uczymy sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji oraz stosowania w praktyce nauczonych w szkole umiejętności.
 • Tworzymy w murach szkoły uproszczoną wersję społeczności obywatelskiej połączonej zawartą umową , która zobowiązuje nas do stosowania zasad praworządności, nauczania w wolności, budowania wzajemnego zaufania i lojalności, gotowości do współpracy, negocjacji i osiągania wspólnego rozwiązania.
 • Nauczamy postaw wielokierunkowego myślenia i naukę nowych obywatelskich umiejętności stosując je praktycznie w szkole poprzez samorząd szkolny i inne demokratycznie wybrane organa przedstawicielskie na wzór świata dorosłego istniejącego poza murami szkolnymi.
 • Wprowadzamy nauczanie interkulturowe wynikające z naturalnego procesu migracji ludności i powstałej z tego nowej sytuacji szkolnej, w której spotykają się uczniowie z różnych krajów o innej kulturze i przyzwyczajeniach co rodzi naturalne konflikty i nieporozumienia, które rozwiązujemy poprzez dobre komunikowanie się.
 • Wpajamy zasady dużej dyscypliny ponieważ tylko człowiek zdyscyplinowany jest naprawdę wolny, samodzielny, opanowany, przekazujący pozytywną energię swoim kolegom, budujący  koleżeńskie i przyjacielskie więzi żeby wspólnie dobrze czuć się w szkole i chętnie do niej chodzić.
 • Nasza szkoła kształtuje sylwetkę ucznia, który:
 • rozumie i zna prawo w zakresie, który go dotyczy
 • posiada świadomość praw publicznych
 • zna obowiązki ucznia i obywatela
 • zna swoją rolę i miejsce w szkole i społeczeństwie
 • umie dokonać oceny osiąganych wyników
 • analizuje krytyczne uwagi innych o sobie
 • umie odróżnić własną autonomię od zależności przepisów prawa
 • jest gotowy do zmian i akceptacji innych poglądów
 • zna własne mocne i słabe strony
 • zna granice demokratyzacji życia szkolnego
 • przystaje do świata zewnętrznego i zna jego zależności
 • rozpoznaje własne emocje i panuje nad nimi
 • umie dobrze komunikować  się z rówieśnikami
 • czuje się związany ze szkołą i środowiskiem lokalnym
 • posiada wiedzę z zakresu tradycji szkolnictwa prywatnego.

Nasze credo zawiera się w słowach Dante Aligheri
"Powiedz więc, co byłoby gorsze dla człowieka na ziemi, niż nie być obywatelem?".Copyright © 2022 Copyright Skłodowska Rights Reserved.