Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

32 260-35-00
prywatna@sklodowska.iq.pl
Kontakt1. Wprowadzenie projektu do szkół.  Prezentacja zamierzonej pracy nad projektem podczas spotkania nauczycieli wraz z  reprezentantami lokalnych szkół. Nauczyciele, uczniowie, rodzice

9/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

2. Pierwsze spotkanie wszystkich partnerów i prezentacja instytucji. Planowanie działań w pierwszym roku projektowym. Nauczyciele i uczniowie.

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy

3. Odwiedzanie bibliotek w poszukiwaniu informacji dotyczących wód regionalnych oraz wyszukiwanie ciekawostek kulturowych dotyczących wody i jej kultu.

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

4. Praca nad e-portfolio każdej instytucji.

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

5. Tworzenie oczka wodnego podczas pierwszego spotkania partnerów.

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

6. Praca nad wspólną stroną internetową www.water-project.net

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

7. Nawiązanie współpracy z Fundacjami Ekologicznymi, w Polsce "Klub Gaja".

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

8. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych, w Polsce Dąbrowskie Stowarzyszenie "Otwarte Serca".

10/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

9. Spotkania warsztatowe w ośrodkach kulturalnych państw partnerskich, w Polsce w Młodzieżowym Ośrodku Pracy Twórczej.

11/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

10. Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej.

11/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

11. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków we wszystkich krajach partnerskich.

11/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

12. Umieszczenie informacji na temat projektu w szkolnych biuletynach.

11/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

13. Tworzenie plakatów propagujących zrównoważone gospodarowanie wodą.

12/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

14. Zlokalizowanie zasobów wodnych - stworzenie map rzek, zbiornikó, torfowisk, kanałów, systemów nawadniających.

12/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

15. Zbieranie materiałów do projektu – nadzorowanie pracy szkół partnerskich.

12/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

16. Czar wody – wystawa prac dzieci młodszych iniepełnosprawnych.

12/2012 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

17. Zorganizowanie konkursy na temat znaczenia wody we wszystkich krajach.

1/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

18. Zaplanowanie i udział w konferencji z władzami lokalnymi rajów partnerskich.

1/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

19. Praca nad fotociekawostkami “woda w obiektywie” na nabliższych terenach zielonych szkół partnerskich.

2/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

20. Praca nad broszurami i ulotkami we wszystkich językach partnerów.

3/2013 -Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

21. Częściowe spotkanie ewaluacyjne po pierwszym roku projektu Nauczyciele i uczniowie.

4/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

22. Przygotowanie kwestionariuszy dla lokalnej społeczności. Nadzorowanie pracy nad projektem.

5/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

23. Nauczyciele, uczniowie rodzice. Ocena pierwszego roku pracy Wymiana produktów i prezentacja projektu.

6/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

24. Wycieczki do miejsc rekreacji i lecznictwa wodnego: wody termalne, kliniczne termy, rejony uzdrowiskowe.

9/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

25. Planowanie kolejnego roku pracy projektowej w szkołach partnerskich. Nauczyciele i uczniowie

9/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

26. Rozpowszechnianie kwestionariuszy w lokalnej społeczności na temat zasobów wody i opublikowanie wyników przeprowadzonego badania ankietowego.

9/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

27. Planowanie kolejnego roku wspólnej pracy.

10/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

28. Organizowanie kiermaszu prac artystycznych dotyczących projektu.

10/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

29. Praca nad tworzeniem słownika terminów wodnych dotyczących trzech punktów widzenia postrzegania wody: naukowo-zdrowotnego, gospodarczo-użytkowego i artystycznego.

11/2013 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

30. Opracowywanie wspólnej choreografii „Jezioro Łabędzie”-przygotowywanie spektaklu.

12/2013 -Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

31. Spotkanie ewaluacyjne. Nauczyciele i uczniowie. Prezentacja częściowych wyników.

1/2014 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

32. Szanty - przygotowanie piosenek marynarskich.

2/2014 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

33. Praca nad fotohistorią adopcji rzeki.

3/2014 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

34. Praca nad książeczką "Światowe ciekawostki o wodzie"

4/2014 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

35. Praca nad tworzeniem wspólnej rzeki.

5/2014 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.

36. Nauczyciele i uczniowie. Spotkanie końcowe i ocean końcowa. Wymiana końcowych produktów.

6/2014 - Austria, Holandia,  Polska, Turcja, Włochy.Copyright © 2022 Copyright Skłodowska Rights Reserved.