O Fundacji

 

Fundacja "Serce Szkole" została założona aktem notarialnym w 1990 roku i wpisana do rejestru sądowego w Warszawie, a następnie do Krajowego rejestru Sądowego. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984r z późniejszymi zmianami. Fundatorami założycielami są naukowcy, nauczyciele i prawnicy.

Fundacja "Serce Szkole" jest fundacją oświatową a jej celem statutowym jest szeroka działalność dydaktyczna, szkoleniowa, wspierająca ludzi nauki, wybitnie utalentowane jednostki, wszelką postępową myśl oraz harmonijny rozwój człowieka w społeczeństwie.

Główną działalnością Fundacji jest prowadzenie szkół na wszystkich etapach edukacyjnych. Od początku swojej działalności Fundacja prowadziła następujące szkoły:

- Prywatną Szkołę Podstawową,

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące,

- Prywatne Liceum Ekonomiczne,

- Prywatne Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych,

- Prywatne Gimnazjum.

 

Nie przypadkowo patronką szkół jest wybitna uczona Maria Skłodowska - Curie, której naukowy i przyjazny ludziom charakter symbolizuje system szkół : "nauka z ludźmi dla ludzi". Praca w zespole, kształtowanie cech obywatelskich, rozwój poprzez naukę to myśl przewodnia prowadzonych szkół. Działanie oparte na profesjonaliźmie, postępie i obywatelskiej świadomości.