* Działania obywatelskie zewnętrzne.

* Działania obywatelskie wewnętrzne.