Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportów badań Naszej Szkoły przez:


1. Kuratorium Oświaty w ramach ministerialnego  Systemu Ewaluacji Oświaty.

Ocena

Wnioski

Kompletny raport

 

2. Kuratorium Oświaty.

Ocena

Protokół z kontroli projektu