Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies

Informacje o działalności Szkół Fundacji "Serce Szkole" www.serceszkole.iq.pl w programach edukacyjnych Unii Europejskiej Socrates Comenius 1, 2 i 3 oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Gmin Europejskich.
W nawiązaniu do realizacji wychowania międzykulturowego Fundacja rozpoczęła międzynarodową działalność edukacyjną na forum europejskim poprzez  przedsięwzięcia w ramach projektu Comenius 3 http://www.ecomedia-europe.net/ jak i poprzez  realizację   europejskiego programu dotyczącego  regionu Zagłębia w  Międzynarodowym Stowarzyszeniu Gmin Europejskich T.E.M.A. http://www.tema-schoolprojects.com/ :

 1. Fundacja "Serce Szkole" wraz z 20 innymi partnerami z Europy realizuje trzyletni projekt centralny Comenius 3 pt. EcoMedia Europe in relation to varioues communication technologies and new mediaoraz roczny projekt towarzyszący Accompanying Measures pt. Improvment of national SchoolNets in Europe
  Prezes Fundacji pani Aleksandra Malec została wybrana do ścisłego grona 7 osobowej grupy kierowniczej tych projektów, a jedna z 3 tematycznych konferencji zaplanowanych w projekcie odbędzie się w Polsce, w Dąbrowie Górniczej w październiku 2007r. W związku z tak szeroką działalnością międzynarodową, Fundacja postawiła sobie jako zadanie priorytetowe włączyć szkoły i instytucje regionu do europejskich programów edukacyjnych i kulturalnych z następujących powodów:
  • niskiego poziomu zaangażowania społeczeństwa lokalnego w działania europejskie , wynikającego z niedostatecznej wiedzy na temat rozwoju europejskiej edukacji, małej znajomości języków obcych przez nauczycieli i dyrektorów i stąd powstający opór przed rozpoczęciem działalności międzynarodowej
  • trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej regionu spowodowanej dużym bezrobociem napływowej ludności wiejskiej i robotniczej, pracującej dawniej w hutach i kopalniach, które zostały zamknięte
  • występujących dużych różnic wykształcenia i statusu materialnego grup społecznych i związanych z tym problemami przestępczości, wykluczenia, nietolerancji
 2. Realizacja tego celu przebiegała w następujący sposób:
  1. Fundacja Serce Szkole zaproponowała szkołom publicznym w Dąbrowie Górniczej i regionie Zagłębia ścisłą współpracę w ramach edukacyjnego projektu Sokrates-Comenius i przygotowała 6 projektów Comenius 1 oraz wykorzystała swoje liczne kontakty do znalezienia partnerów do tych projektów. W październiku 2004 zorganizowała spotkanie w Polsce w Dąbrowie Górniczej europejskich delegacji szkół (45 osób) z 12 państw, które traktowane były jako wizyty przygotowawcze dla 6 projektów, z których wszystkie zostały terminowo złożone przez partnerów i uzyskały akceptację Agencji Narodowej.
   Cały region uczestniczył aktywnie w tym spektaklu. Goście podejmowani byli przez władze miejskie i wojewódzkie. Około 1000 uczniów uczestniczyło aktywnie we wspólnych imprezach.
   Prezes Fundacji Aleksandra Malec została upoważniona podpisanym porozumieniem do reprezentowania Gminy jako koordynator projektów unijnych z regionu.
   Z inicjatywy Fundacji odbyły się jeszcze następujące wyjazdy uczniów, nauczycieli jak i przedstawicieli Gmin Zrzeszonych:
   • Austria- styczeń 2004 - Międzynarodowe Zimowe Spotkanie Sattendorf/Villach
   • Słowacja - marzec 2004 - Spotkanie młodzieżowe - Cadca 
   • Austria - sierpień 2004- Międzynarodowy obóz młodzieżowy St. Andrae
   • Słowenia  - październik 2004 - Konferencja Pedagogów Slovenj Gradec
   • Austria - styczeń 2005 - Spotkanie Prezydentów i Burmistrzów T.E.M.A. Wolfsberg
   • Austria - styczeń 2005 - Miedzynarodowe Zimowisko Wolfberg
   • Norwegia - czerwiec 2005 - Spotkanie projektowe Sarpsborg
   • Włochy - kwiecień 2005- Spotkania Szkolne Capo D’Orlando/Sycylia
   • Austria - Słowenia - październik 2005 - Konferencja Projektowa
   • Austria - styczeń 2006- Międzynarodowy Obóz Narciarski - Sattendorf/Villach
  2. Z inicjatywy Fundacji prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Gmin Europejskich  T.E.M.A (Transnational European Municipality Association)  Peter Stauber przyjechał na rozmowy do Urzędu Gminy Dąbrowa Górnicza i podjął rozmowy dotyczące wstąpienia regionu Zagłębie (9 gmin - Będzin, Czeladź, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, Sławków) do T.E.M.A Gminy polskie zostały zaproszone na walne zebranie T.E.M.A do Austrii, gdzie zaprezentowały swoje stanowisko i zostały wstępnie przyjęte.
W marcu 2006 delegacje z 7 regionów europejskich obradowały w Polsce w Dąbrowie Górniczej nad rozwojem i planami przewidywanymi w ramach stowarzyszenia T.E.M.A. Wszystkie te przedsięwzięcia są organizowane z inicjatywy i w ścisłej kooperacji z Fundacją "Serce Szkole".  W związku z powyższym zwracamy się o pomoc i poparcie uwzględniając przedstawione fakty przy przyznawaniu grantów na seminaria kontaktowe dla szkół z naszego regionu które zostały zaproszone na Konferencję tematyczną do Wolfsberga w październiku 2006. W wyniku tych spotkań powstaną nowe projekty Comenius 1 i 2.