Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z teorią gamifikacji oraz jej praktycznym zastosowaniem w edukacji jako elementem motywacji i poprawy jakości pracy placówki oświatowej. Ważnym elementem wyjazdu było również nawiązanie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji projektów Erasmus+.

Partnerzy zaproponowali  współpracę w ramach różnych akcji projektów Erasmus+ zarówno dla całych grup, jak i indywidualnych uczniów oraz dla nauczycieli.
Nasi nauczyciele otrzymali wyróżnienia w postaci tytułu Pioniera Europy, propagującego rozwój edukacji na poziomie europejskim.

"The Future of Education
- Chalkboards and Gamification in a Digital Society"