Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportów badań Naszej Szkoły przez:


1. Kuratorium Oświaty w ramach ministerialnego  Systemu Ewaluacji Oświaty.

 

2. Najwyższą Izbę Kontroli.

 

3. Kuratorium Oświaty.