Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies

Anna Bijak

Doświadczenie zawodowe

 

01 września 1999r do 31 sierpnia 2010r.   

 

- Nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 gimnazjum oraz 1-3 liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Dąbrowie Górniczej 

 

 

31 lipca 2009 r uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- Od 2008 roku czynny egzaminator maturalny – funkcja: egzaminator.   

 

- Od 2010 roku czynny egzaminator maturalny – funkcja: przewodniczący.   

- Od 2009 roku egzaminator gimnazjalny.

 

01 września 2010 r do 31 sierpnia 2011r. 

 

- Rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego od 01.09.2010

 

- Nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 gimnazjum w Gimnazjum nr 1 im Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

 

 

01 września 2011r do teraz 

 

- Nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 gimnazjum oraz 1-3 liceum ogólnokształcącego, oraz koordynator projektów unijnych Comenius w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej

 

01 września 2011r do teraz – koordynator Projektów Unijnych Comenius

 

Wykształcenie

- Październik 1995 – Czerwiec 1998 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek:                 Filologia angielska  Typ studiów:           zawodowe 3-letnie -licencjackie

 

- Październik 1998 – Październik 2000 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek:                 Filologia angielska

Typ studiów:           magisterskie 2-letnie z przygotowaniem pedagogicznym.

 

W tym od 20.01 do 06.06.1997 roku realizowanie programu European Cultural Studies In Higher Education w     ramach stypendium fundacji TEMPUS - Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja na wydziale Filologia angielska.

 

 Główne formy pozaszkolnego doskonalenia

w ostatnich pięciu latach aktywności zawodowej  

 

 

 

- Konferencja metodyczna na temat: “Uczeń zdolny”

- Warsztaty metodyczne: “Metody aktywizujące jeszcze raz  - metoda stacji zadaniowych”

- Kurs OKE na egzaminatora maturalnego.

- Uzupełniający kurs OKE dla egzaminatorów maturalnych w związku ze zmianami matury ustnej od 2012 roku (03.2012)

 

- Konferencja metodyczna na temat: “Rozwijanie słownictwa w grupie nastolatków”

 

- Seminarium metodyczne i warsztaty na temat: “Dobór metod i technik pracy na zajęciach ”

 

- Warsztaty metodyczne na temat: “Zadania z elementami wzajemnego sprawdzania jako element aktywizujący”

 

- Warsztaty metodyczne na temat: “Przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym”

- Konferencja metodyczna na temat: “Właściwe konstruowanie testów” 

- Konferencja metodyczna na temat: “Nauczanie zagadnień międzyprzedmiotowych w języku angielskim (CLIL)”

- Konferencja psychologiczna na temat: “Źródła stresu nauczyciela i sposoby  radzenia sobie z nim”

- Konferencja metodyczna na temat: „Egzamin gimnazjalny”

- Konferencja metodyczna na temat: „Metody wykorzystania zaawansowanych technologii komputerowych na lekcjach języka angielskiego” 

- Konferencja metodyczna na temat: „Różnorodne techniki pracy z tekstem jako sposób na poszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych u uczniów zdających maturę z języka angielskiego”

 

 - Kurs OKE na egzaminatora gimnazjalnego z języka angielskiego.

 

- Uzupełniający kurs OKE dla Egzaminatorów Gimnazjalnych (21.01.2012)   

 

- Konferencja metodyczna na temat: “Rozwijanie sprawności mówienia pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego”  

 

- Konferencja metodyczna na temat: „Testowanie jako narzędzie pomiaru postępu ucznia”

- Kurs doskonalący: “Jak pracować z uczniem uzdolnionym językowo”

 

- Kurs doskonalący: „Metody aktywizujące w rozwijaniu kompetencji językowej na lekcji języka obcego.”

- Konferencja metodyczna: Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i przedszkolach 

 

- Szkolenie metodyczne  „Projekt edukacyjny” 

Konferencja metodyczna dotycząca zmian w egzaminach gimnazjalnych i maturalnych od roku 2012 „Nowy egzamin , nowe wyzwania” , „Praca domowa a przygotowanie do egzaminu – wykorzystanie nowoczesnych technologii –MY ENGLISH LAB” , „Od Lingwistycznego bałaganu do kontrolowanej spontaniczności”  - przygotowanie do nowej matury ustnej.

- Konferencja metodyczna: „Kluczowe zmiany w egzaminach gimnazjalnych i maturalnym 2012”, Sesja poświęcona profesjonalnemu rozwojowi nauczycieli: Co nasi uczniowie chcieliby nam powiedzieć…? O (nie)skutecznej komunikacji w klasie i poza nią”; „Nauczanie słownictwa – ważna rola”

- Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca Projektów Comenius: Partnerskie Projekty Szkół, Mobilności Kadry Nauczycielskiej, Asystentura Comeniusa, Indywidualne Wyjazdy Uczniów, Wizyty Przygotowawcze i Seminaria Kontaktowe 

- Konferencja Kuratorium Oświaty w Katowicach dotycząca Projektów Comenius: Wizyty Studyjne i Przykłady Dobrych Praktyk.

 

Dodatkowe informacje

 

 

 

Najdziwniejsze rzeczy, które kiedykolwiek zrobiłam: 

1. W ostatniej klasie liceum, po  8 latach wielu przygotowań (5 lat szkoła podstawowa i 3 lata liceum), zrezygnowałam z matematyki i zdecydowałam się studiować język angielski, aby realizować marzenia 

      2.  Trenowałam karate(jeszcze całkiem niedawno;)), bo nie wszystko co wydaje się nie być dla nas takie właściwie jest. 

       3.  W wieku 30 lat nauczyłam się jeździć na rolkach, bo na wiele rzeczy nigdy nie jest za późno.

 

 Najdziwniejsze rzeczy, które robię

1.  Uczę z pasją i entuzjazmem pokaźną gromadę istot ludzkich, które w ogóle tego nie chcą.  

2.   W dalszym ciągu uważam, że jest to najwspanialsza praca jaką mogę wykonywać.

 

Najdziwniejsze rzeczy, które zrobię:

1.       Zrobię prawo jazdy na ciężarówkę i motor  

2.       Nauczę się hiszpańskiego a może też portugalskiego;)

3.       Dożyję 100 lat i w dalszym ciągu będę optymistką