Dyrekcja Szkoły:

Dyrekcja w obiektywie...

Dyrekcja na wesoło...

dyrektor  do spraw administracyjno - informatycznych                 - mgr inż. Rafał Ratuszniak

dyrektor Szkoły:                                                                            - dr Aleksandra Malec

dyrektor do spraw nauczania i egzaminów zewnętrznych           - mgr Beata Kozaczka

dyrektor do spraw promocji i rozwoju Szkoły                               - mgr Karol Kasza

 

 

Nauczyciel jest świadomy swojej roli w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym i zna wagę dobrego komunikowania się z uczniem

 • porządkuje i systematyzuje wiedzę ucznia
 • wspiera samodzielne rozwiązania problemów
 • selekcjonuje nadmiar dostępnej wiedzy
 • zna edukacyjne priorytety narodowe i unijne
 • posługuje się nowoczesnym słownictwem
 • zna techniki IT i stosuje je w dydaktyce
 • wykorzystuje edukacyjne bazy danych
 • zapoznaje się systematycznie z edukacyjnymi raportami państwowymi i unijnymi
 • zna kluczowe kompetencje i uczy dobrego komunikowania się
   
 
Żeby nabrać dystansu i widzieć szkołę inaczej zachęcamy do spojrzenia z perspektywy nowych zadań i celu jakiemu ma służyć, a nie tkwić w skostniałych strukturach.
 
Nie wpajamy martwej wiedzy, ale dajemy pewien styl myślenia, który pozwoli ująć istotę rzeczy.
 

 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych:

 

mgr Magdalena Nykiel
- j. polski

 

mgr Monika Walczak
 - j.polski
  dr Aleksandra Malec
- socjologia
mgr Karol Kasza - historia, WOS, europeistyka
mgr Ewa Kluska - historia, WOS
mgr Ewelina Owczarek - j. polski, historia

Nauczyciele języków obcych:

dr Aleksandra Malec - j. niemiecki, j. angielski
  mgr Magdalena Nykiel
- j. niemiecki, j. polski
  mgr Anna Żurawik 
- j.niemiecki,
lic. Barbara Wojdała - j. angielski
  mgr Anna Bijak - j. angielski

mgr Anna Gouda
- j. angielski
mgr Jowita Warmuz - j.angielski

Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

mgr Beata Kozaczka - matematyka, edukacja dla bezp.
mgr Elżbieta Sawińska - biologia, przyroda, etyka,socjologia
mgr Rafał Ratuszniak - informatyk, piłka ręczna
mgr Agnieszka Walisko - fizyka, matematyka
mgr inż. Dariusz Jopek - informatyka
mgr Barbara Janc - wychowanie fizyczne
mgr Łukasz Kotarski - wychowanie fizyczne
mgr Igor Zagała - wychowanie fizyczne, EDB

Nauczyciele przedmiotów artystycznych:

  mgr Aleksandra Jabłońska - muzyka, plastyka, emisja głosu
mgr Aleksandra Szober - zaj. artystyczne, sceniczne

Nauczanie zintegrowane:

Justyna Konwa  
  mgr Anna Kula
 
mgr Ewa Szczupider   pedagog, psycholog