(WKRÓTCE UAKTUALNIENIE)

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, olimpiad,

 

konkursów przedmiotowych w Prywatnym Liceum

 

Ogólnokształcącym, Gimnazjum i Szkole Podstawowej

 

im. M. Skłodowskiej – Curie na rok szkolny 2015/2016