Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies

Podstawowe informacje o Gimnazjum.

1. Nasze Gimnazjum powstało jednocześnie ze wszystkimi gimnazjami w Polsce i posiada uprawnienia szkoły publicznej.

2. Świadectwa i zaświadczenia wydawane przez szkołę uznaje się za równorzędne świadectwom odpowiedniej szkoły publicznej.

3. Motto naukowe "radość płynąca z nauki" czyli harmonia wiedzy, umiejętności i emocji

4. Motto wychowawcze " być obywatelem" czyli jak  zachowywać się godnie

5. Szkoła mieści się we własnych obiektach tworząc piękny, ogrodzony campus szkolny

6. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo, nowoczesność i skuteczność nauczania oraz sukces każdemu uczniowi według jego możliwości

7. Oferta edukacyjna  :

 • klasa   matematyczno - przyrodnicza

 • klasa   humanistyczno - artystyczna


Szczegółowe informacje w linku "Rodzaje klas"

8. Uczeń Naszego Gimnazjum:

 • podnosi swój poziom, widzi efekty własnej pracy i osiąga wysokie wyniki

 • uczestniczy w nowoczesnym systemie nauczania

 • jest gotowy do zmian 

 • solidnie utrwala wiedzę i super zdaje egzamin gimnazjalny

 • poszerza znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego

 • korzysta z internetu w pracowni komputerowej i bibliotece

 • ma opiekę nauczycieli dających przyjaźń, pomoc, kompetencje

 • uczestniczy w wyjazdach naukowych, sportowych i rekreacyjnych

 • może otrzymać stypendium naukowe i socjalne

 • rozwija wszechstronne zainteresowania na dodatkowych zajęciach

 • otrzymuje pomoc w odrabianiu lekcji i douczaniu

 • bierze udział w konkursach, olimpiadach, projektach

 • zawiera przyjaźnie, buduje więzi społeczne i dobre relacje z kolegami

 • jest bezpieczny w obiektach szkolnych, sportowych , rekreacyjnych

 • bierze aktywny udział w programach Unii Europejskiej