Ta strona wykorzystuje pliki cookies w czasie jej przeglądania. Czytając naszą stronę zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zebrane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych. Informacja o cookies

Jak sprawdzamy przyrost wiedzy ucznia

 

Szkoła regularnie sprawdza przyrost wiedzy ucznia. W tym celu nauczyciele oceniają:

1. Na bieżąco:

- pełną ustną wypowiedź,

- krótką wypowiedź kompetencyjną,

- zbiorczą zaplanowaną pracę pisemną,

- krótką pracę dorywczą,

- pracę domową.

Są to składowe Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny są zapisywane w dzienniku lekcyjnym pod wyżej wymienionymi nazwami co daje nauczycielowi dokładne informacje o osiąganych wynikach i umożliwia precyzyjne poinformowanie Rodziców o postępach dziecka.

2. W każdym miesiącu , w trzech kolejnych tygodniach uczniowie klasy III piszą próbny egzamin gimnazjalny z każdej części co daje pełne wyćwiczenie całej procedury a także przyzwyczaja uczniów do systemu egzaminu. Wyniki tych próbnych egzaminów wpisuje się do karty ucznia i  omawia z Rodzicami i uczniami na wspólnych zebraniach.

3. Przyrost wiedzy ucznia następuje tylko wtedy gdy jest on spójny emocjonalnie, obywatelsko i naukowo.  Nie jest możliwe oddzielenie nauki od harmonijnej osobowości ucznia. Dlatego Szkoła przywiązuje największą wagę do bardzo dobrego komunikowania się w celu zrównoważenia uczniowskiego zachowania.