Nasze mocne strony

 

1.Bezpieczny i zadbany campus szkolny z pięknymi terenami rekreacyjnymi i sportowym

2. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska z tytułami naukowymi lub co najmniej dwoma fakultetami oraz ze znajomością zachodnich języków obcych

3. Skuteczny aktywny model lekcji, według którego uczeń zrozumie, opanuje i utrwali wiedzę oraz wyćwiczy umiejętności na lekcji w szkole

4. Praktyczny program wychowawczy przydatny w codziennych sytuacjach ściśle związanych z życiem, kształtujący obywatelską postawę ucznia

5. Bardzo bogate unijne programy międzynarodowe pozwalające uczniom na ciekawe kontakty i poznanie świata