Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

 

Erasmus+

 

Od września 2015 roku rozpoczynamy realizację Międzynarodowego Projektu Unijnego Erasmus+ pod tytułem "W zdrowym ciele zdrowy duch" .

 

 

Streszczenie projektu

Cele szczegółowe

Zadania do ralizacji

Uczestnicy projektu