Klasa artystyczna z dodatkowymi godzinami z edukacji muzycznej, plastycznej, teatralnej i dziennikarskiej.

 
Klasa e-sportowa z dodatkowymi godzinami z zakresu edukacji matematycznej, informatycznej, wychowania fizycznego i zajęciami z e-sportu.